PRO-VET-FARM GDAŃSK JEST CZŁONKIEM GRUPY PRO-WET
 

SCANODYL 20mg 100tabl (Norbrook)

Towar dostępny po zalogowaniu
w magazynie
SCANODYL 20mg 100tabl

SCANODYL 20 mg 100 tabl. (Norbrook) - preparat jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, przeznaczonym do stosowania w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu ruchu (mięśni, kości, chrząstek i więzadeł), występujących u psów, np. osteoarthritis i osteoarthrosis, oraz w celu ograniczenia odczuwania bólu po zabiegu operacyjnym.

Scanodyl tabl. 20 mg

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ:
*
Karprofen 20 mg/tabletkę

WSKAZANIA LECZNICZE:
Preparat jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, przeznaczonym do stosowania w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu ruchu (mięśni, kości, chrząstek i więzadeł), występujących u psów, np. osteoarthritis i osteoarthrosis, oraz w celu ograniczenia odczuwania bólu po zabiegu operacyjnym.

PRZECIWWSKAZANIA:
Owrzodzenia przewodu pokarmowego.
Nie należy stosować u psów ze znaną nadwrażliwością na karprofen lub dowolną substancję pomocniczą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
Podobnie jak po zastosowaniu innych produktów z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych może wystąpić uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Obserwowano działania niepożądane typowe dla innych NLPZ, takie jak  wymioty, luźny kał lub biegunka, obecność utajonej krwi w kale, spadek apetytu, ospałość. Wymienione reakcje niepożądane zazwyczaj pojawiają się w pierwszym tygodniu leczenia, a w większości przypadków są przemijające i ustępują po zakończeniu podawania leku. Podobnie jak w przypadku innych NLPZ istnieje ryzyko wystąpienia rzadkich działań niepożądanych o charakterze idiosynkrazji ze strony wątroby lub nerek.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT:
Pies

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA:
Karprofen podaje się u psów doustnie w dawce od 2 do 4 mg/kg.m.c. Rozpoczynając leczenie należy podawać preparat początkowo w dawce 4 mg/kg m.c./dzień, podzielonej na dwie równe części, (co odpowiada podawaniu psu o masie ciała 5 kg, 1/2 tabletki preparatu Scanodyl Tabl. 20 mg rano oraz wieczorem). Po około 7 dniach podawania leku można stosownie do poprawy stanu klinicznego pacjenta obniżyć dawkę do 2 mg/kg m.c. i podawać lek jeden raz na dobę (psu o masie ciała 5 kg podaje się 1/2 tabletki preparatu Scanodyl Tabl. 20 mg jeden raz dziennie). Czas trwania leczenia zależy od obserwowanej poprawy klinicznej. Leczenie trwające dłużej niż 14 dni powinno podlegać regularnej kontroli lekarza weterynarii.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA:
Brak

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE:
Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed światłem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Stosować zgodnie z zasadami podanymi w ulotce informacyjnej.
Należy zachować ostrożność przy stosowaniu u pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby lub serca.
Stosowanie produktu u psów bardzo młodych (poniżej 4 miesiąca życia) lub starych, może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Jeżeli jednak lekarz uzna podanie preparatu za konieczne, powinien zmniejszyć dawkę i monitorować stan pacjenta.
Ze względu na zwiększone ryzyko toksycznego działania leku na nerki, nie należy go stosować u zwierząt odwodnionych, z obniżonym lub podwyższonym ciśnieniem krwi.
W czasie 24 godzin przed rozpoczęciem podawania karprofenu i 24 godzin po zakończeniu jego podawania nie należy stosować u pacjenta innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży
i laktacji nie zostało określone. Z tego względu nie zaleca się stosowania preparatu
u zwierząt w okresie ciąży i laktacji.
LD50 dla karprofenu określono u szczurów na 110-130 mg/kg m.c. (O’Brien i wsp. 1987). Nie wykazano zmian ocenianych parametrów biochemicznych ani zmian klinicznych
u psów rasy Beagle, którym podawano dawki wyższe od zalecanych przez okres 35 dni (dawkę początkową 12 mg/kg m.c. podzieloną na dwie części podawano przez 8 dni, a następnie do ukończenia obserwacji raz dziennie podawano dawkę 6 mg/kg m.c.). Objawy działania toksycznego obserwowano u psów dopiero po podaniu dawki 10 razy wyższej od zalecanej dawki jednorazowej. Podczas rutynowego stosowania zgodnie z zaleceniami opisanymi w ulotce przylekowej nie dochodzi do przedawkowania preparatu.

DOŚWIADCZENIE

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w branży. Zdobyła zaufanie klientów dzięki rzetelnej realizacji zamówień przez wiele lat.

SZYBKI CZAS REALIZACJI

Zamówienia wykonane przed godziną 10:00 w określone dni realizowane są tego samego dnia.

BEZPIECZNA WYSYŁKA

Dzięki sprawnej obsłudze magazynu i doświadczonym kierowcom paczka zostanie bezpiecznie dostarczona w odpowiednich dla niej warunkach.