PRO-VET-FARM GDAŃSK JEST CZŁONKIEM GRUPY PRO-WET
 

CERENIA inj 20 ml (Zoetis)

Towar dostępny po zalogowaniu
w magazynie
CERENIA inj 20 ml

Cerenia 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów.

Cerenia 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów.

Substancja czynna:
Roztwór do wstrzykiwań zawiera 10 mg maropitantu na ml w postaci cytrynianu jednowodnego.

Substancje pomocnicze:
Roztwór do wstrzykiwań zawiera 3,3 mg/ml metakrezolu (jako substancję konserwującą).

Docelowe gatunki zwierząt:
Psy, koty.

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt:
* Psy:
1. Do leczenia i zapobiegania nudnościom będącym następstwem chemioterapii.
2. Do zapobiegania wymiotom z wyjątkiem wymiotów powodowanych chorobą lokomocyjną.
3. Do leczenia wymiotów w połączeniu z innymi działaniami wspomagającymi.
* Koty:
1. Do zapobiegania wymiotom i ograniczania nudności z wyjątkiem tych powodowanych chorobą.
2. Do leczenia wymiotów w połączeniu z innymi działaniami wspomagającymi.

Dawkowanie i droga podawania:
U psów i kotów podanie podskórne.

Cerenia roztwór do wstrzykiwań należy podawać podskórnie, raz dziennie, w dawce 1 mg/kg masy ciała (1 ml/10 kg masy ciała) nie dłużej niż prze 5 kolejnych dni. U psów Cerenia w postaci tabletek bądź roztworu do wstrzykiwań może być stosowania w leczeniu wymiotów raz dziennie przez okres do 5 dni. W celu zapobiegania wymiotom Cerenia roztwór do wstrzykiwań powinna być podawana z co najmniej jednogodzinnym wyprzedzeniem.

Efekt działania utrzymuje się przez około 24 godziny dlatego lek można podać na noc przed podaniem środka powodującego wymioty, np. chemioterapii. Ponieważ zmienność farmakokinetyczna jest duża i maropitant akumuluje się w organizmie po jednokrotnym podaniu w ciągu dnia, mniejsza dawka niż zalecana może być wystarczająca dla niektórych osobników przy powtórnym podaniu.

DOŚWIADCZENIE

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w branży. Zdobyła zaufanie klientów dzięki rzetelnej realizacji zamówień przez wiele lat.

SZYBKI CZAS REALIZACJI

Zamówienia wykonane przed godziną 10:00 w określone dni realizowane są tego samego dnia.

BEZPIECZNA WYSYŁKA

Dzięki sprawnej obsłudze magazynu i doświadczonym kierowcom paczka zostanie bezpiecznie dostarczona w odpowiednich dla niej warunkach.