PRO-VET-FARM GDAŃSK JEST CZŁONKIEM GRUPY PRO-WET
 

ANIMELOXAN 1,5mg/ml zawiesina doust. 100 ml dla psów (Livisto)

Towar dostępny po zalogowaniu
w magazynie
ANIMELOXAN 100 ml

Animeloxan 1,5 mg/ml. Zawiesina doustna dla psów

Animeloxan 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów

SKŁAD:
* Substancja czynna:
m
eloksykam 1,5 mg/ml (co odpowiada 0,05 mg na kroplę)
*
Substancje pomocnicze: benzoesan sodu 1,5 mg/ml (co odpowiada 0,05 mg na kroplę)

WSKAZANIA LECZNICZE:
Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który łagodzi stany zapalne i ból w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego.

PRZECIWSKAZANIA:
Nie stosować u suk w ciąży i w okresie laktacji.
Nie stosować u zwierząt cierpiących na zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak podrażnienie i krwotok, u zwierząt z upośledzoną czynnością wątroby, serca lub nerek oraz u zwierząt z zaburzeniami krwotocznymi.
Nie stosować w przypadku stwierdzonej indywidualnej nadwrażliwości na produkt.
Nie stosować u psów w wieku poniżej 6 tygodni życia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
W rzadkich przypadkach obserwowano działania niepożądane charakterystyczne dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takie jak utratę apetytu, wymioty, biegunkę, krew w kale i apatię. Działania takie pojawiają się zwykle w pierwszym tygodniu leczenia i w większości przypadków mają charakter przejściowy, zanikając po zakończeniu leczenia, ale w bardzo rzadkich przypadkach mogą mieć charakter poważny, a nawet śmiertelny.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT:
Psy.

Dawkowanie:

W pierwszym dniu leczenia należy zastosować jednorazową dawkę początkową 0,2 mg meloksykamu/kg masy ciała. Leczenie należy kontynuować, podając preparat doustnie raz dziennie (w odstępach 24-godzinnych) w dawce podtrzymującej 0,1 mg meloksykamu/kg masy ciała.

Sposób i droga podania:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Do podawania po wymieszaniu z karmą.
Zawiesina może być podawana przy użyciu kroplomierza (dla bardzo małych ras) lub przy użyciu strzykawki z podziałką dołączonej do opakowania.
Kroplomierz odmierza krople zawierające 0,05 mg meloksykamu na kroplę (tzn. dawka 0,1 mg meloksykamu/kg masy ciała odpowiada 2 kroplom/kg masy ciała).
Strzykawka jest dopasowana do otworu butelki. Strzykawka jest wyskalowana z określeniem kg m.c. i uwzględnieniem wielkości dawki podtrzymującej (tzn. 0,1 mg meloksykamu/ kg masy ciała). W pierwszym dniu leczenia należy zatem podać dwukrotną dawkę podtrzymującą.
Odpowiedź kliniczną obserwuje się z reguły w ciągu 3-4 dni. W przypadku braku poprawy klinicznej najpóźniej po 10 dniach stosowania preparatu należy przerwać leczenie.
Unikać zanieczyszczenia leku podczas stosowania.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA:
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność dawkowania. Należy postępować dokładnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
Datę pierwszego użycia (przy pierwszym otwarciu butelki) należy zanotować w miejscu do tego przeznaczonym na etykiecie, wraz z datą ważności otwartej butelki (sześć miesięcy po dacie pierwszego otwarcia). Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny należy usunąć po upływie tego terminu.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Po każdej dawce końcówkę strzykawki należy wytrzeć, a nakrętkę butelki ponownie mocno zakręcić. Strzykawkę należy przechowywać w kartonowym pudełku, gdy nie jest używana.
Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania: 6 miesięcy.
Nie używać po upływie daty ważności podanej na kartonie i butelce.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA:
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy przerwać leczenie i zwrócić się o poradę lekarza weterynarii. Unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub z obniżonym ciśnieniem krwi ze względu na potencjalne ryzyko wzrostu toksyczności dla nerek.

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), środki moczopędne, przeciwzakrzepowe, antybiotyki aminoglikozydowe i substancje silnie wiążące białka, mogą działać konkurencyjnie w stosunku do wiązania się z receptorami i tym samym prowadzić do działania toksycznego. Nie stosować meloksykamu w połączeniu z innymi NLPZ lub glukokortykosteroidami.
Leki przeciwzapalne zastosowane przed podaniem preparatu mogą nasilać lub wywoływać dodatkowe działania niepożądane. Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia należy przestrzegać okresu wolnego od zastosowania takich leków, wynoszącego przynajmniej 24 godziny. Długość tego okresu powinna uwzględniać jednak właściwości farmakokinetyczne preparatów użytych wcześniej.
W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.
Osoby o znanej nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinny unikać kontaktu z produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi niniejszą ulotkę informacyjną lub etykietę.

DOŚWIADCZENIE

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w branży. Zdobyła zaufanie klientów dzięki rzetelnej realizacji zamówień przez wiele lat.

SZYBKI CZAS REALIZACJI

Zamówienia wykonane przed godziną 10:00 w określone dni realizowane są tego samego dnia.

BEZPIECZNA WYSYŁKA

Dzięki sprawnej obsłudze magazynu i doświadczonym kierowcom paczka zostanie bezpiecznie dostarczona w odpowiednich dla niej warunkach.