PRO-VET-FARM GDAŃSK JEST CZŁONKIEM GRUPY PRO-WET
 

ANIPRACIT inj.10 ml (Livisto)

Towar dostępny po zalogowaniu
w magazynie
ANIPRACIT 10 ml

Anipracit, 56,80 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów

Anipracit, 56,80 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów

SKŁAD: 1 ml zawiera
* Prazykwantel 56,80 mg

WSKAZANIA LECZNICZE
Zwalczanie inwazji pasożytniczych przewodu pokarmowego u psów i kotów wywołanych przez tasiemce: Taenia spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp., Dipylidium caninum.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 4 tygodnia życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Przy podawaniu podskórnym mogą wystąpić objawy miejscowego podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia. Czasami może wystąpić jadłowstręt, ślinotok, wymioty i biegunka.

DOCELOWE GATUNKI
Pies, kot.

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Do wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych. W leczeniu inwazji tasiemców z rodzaju Echinococcus zaleca się podanie domięśniowe. Dawka praktyczna dla psa i kota wynosi 0,1 ml/kg m.c. co odpowiada 5,7 mg prazykwantelu na kg m.c. Przy podaniu podskórnym dawkę przekraczającą objętość 3 ml należy podzielić i wstrzykiwać w dwóch różnych miejscach. Lek stosować jednorazowo.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.

OKRES KARENCJI
Nie dotyczy.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, chronić przed światłem.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.
Biorąc pod uwagę okres trwałości produktu po pierwszym otwarciu, określony w tej ulotce, należy określić czas w obrębie którego produkt powinien zostać zużyty. Wyznaczoną datę należy zapisać w odpowiednim miejscu na etykiecie.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE
Ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia się Echinococcus spp. osoby podające ten produkt leczniczy weterynaryjny powinny zachować szczególną ostrożność oraz środki ochrony osobistej.

Prazykwantel nie posiada działania mutagennego, kancerogennego, teratogennego. Nie wpływa na rozród i płodność ani na rozwój płodu. Ze względu na brak badań bezpieczeństwa u samic gatunków docelowych, stosowanie produktu leczniczego weterynaryjnego w czasie ciąży i laktacji powinno odbywać się po ocenie stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza weterynarii.
Nie należy stosować łącznie z deksametazonem, ponieważ lek ten obniża stężenie prazykwantelu w surowicy krwi.
Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

DOŚWIADCZENIE

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w branży. Zdobyła zaufanie klientów dzięki rzetelnej realizacji zamówień przez wiele lat.

SZYBKI CZAS REALIZACJI

Zamówienia wykonane przed godziną 10:00 w określone dni realizowane są tego samego dnia.

BEZPIECZNA WYSYŁKA

Dzięki sprawnej obsłudze magazynu i doświadczonym kierowcom paczka zostanie bezpiecznie dostarczona w odpowiednich dla niej warunkach.